Kvalifikovaný certifikát pro internetové stránky?

Obsah

Kvalifikovaný certifikát pro internetové stránky?

Kvalifikovaný certifikát pro internetové stránky?

I.CA poskytuje následující typy firemních certifikátů: 1 Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť 2 Kvalifikovaný certifikát pro internetové stránky (QWAC) 3 Technologický certifikát 4 SSL certifikát More ...

Co je digitální certifikát certifikátu?

Digitální certifikát, který vydává certifikační autorita, je v asymetrické kryptografii digitálně podepsaný veřejný šifrovací klíč. Uchovává se ve formátu X.509, který (kromě jiného) obsahuje informace o majiteli veřejného klíče a vydavateli certifikátu (tvůrci digitálního podpisu, tj. certifikační autoritě).

Jaké jsou certifikáty pro digitální podpis?

Pro vytvoření digitálního podpisu v digitálním certifikátu jsou používány algoritmy RSA, DSA nebo ElGamal. Třídy certifikátů. Firma VeriSign nadefinovala několik tříd certifikátů: Class 1 – určena pro jednotlivce, pro e-mail; Class 2 – určena pro organizace, kde je vyžadováno prokázání identity

Jak funguje certifikační autorita?

Jak bylo uvedeno, certifikační autorita ověřuje žádost o certifikát a vystavuje potvrzení veřejnému klíči o jeho majiteli. Na světě je mnoho certifikačních autorit a mimochodem si každý může vytvořit i vlastní autoritu pomocí volně dostupného software.

Související příspěvky: