Jaká je intenzita zemětřesení?

Obsah

Jaká je intenzita zemětřesení?

Jaká je intenzita zemětřesení?

Intenzita zemětřesení, jak bylo uvedeno výše, je veličina, která je určována na základě pozorování makroseismických účinků zemětřesení. Tyto zahrnují různé stupně poškození staveb, vznik prasklin a puklin v povrchu, případný pokles nebo vzestup terénu, sesuvy apod.

Jak vznikají zemětřesení?

Podle původu: 1 řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení – vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo pod... 2 sopečná (vulkanická) – 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra mají vázaná na přívodní dráhy... 3 tektonická (dislokační) – nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v... More ...

Jaké jsou stupnice zemětřesení?

Každá stupnice obsahuje označení stupně intenzity zemětřesení, jeho název, popis účinků a hodnotu zrychlení , které bylo vyvolané danými otřesy (tab. 1). Pro stupnici MSK-64 platí, že hodnoty zrychlení jsou 4-5x větší než u škály MCS.

Jak se sestavují mapy zemětřesení?

Z měření intenzity zemětřesení se posléze sestavují mapy zemětřesné aktivity (BRÁZDIL, 1988, 141). Při jejich sestavování je využíváno třech izolinií, a to izoseist (stejná pozorovaná intenzita zemětřesení), izoblab (místa stejných škod), a izakust (místa zaznamenání shodných doprovodných akustických projevů zemětřesení, tj. dunění, hřmění apod).

Související příspěvky: