Jaký je interval výměny zapalovacích svíček?

Obsah

Jaký je interval výměny zapalovacích svíček?

Jaký je interval výměny zapalovacích svíček?

Interval výměny zapalovacích svíček – jak často měnit svíčky v závislosti na typu? Předepsaný interval výměny svíček je dán hlavně materiálem elektrody. V závislosti na tom, zda jde o svíčku standardní, platinovou nebo iridiovou vzrůstá také doba, kdy je potřeba měnit zapalovací svíčky za nové.

Co se týče odtrhu zapalovací svíčky?

Zásahem do vzdálenosti elektrod a nedodržením předepsaného odtrhu zapalovací svíčky u moderních motorů si ale člověk koleduje o problém. V lepším případě se zhorší jízdní vlastnosti vozu, v horším případě to výrazně ovlivní živostnost svíčky nebo jiných komponent spalovacího prostoru.

Jaké jsou rozměry zapalovací svíčky?

Informaci o potřebných rozměrech svíčky opět poskytují osazovací tabulky. Výrobci připouštějí pouze změny mezi jednotlivými řadami, nikoliv ve velikosti. Jednotlivé řady se liší použitými materiály, což má dopad na sníženou nebo zvýšenou životnost zapalovací svíčky a tedy vliv na interval výměny.

Kde se svíčka zapálí?

Standardně se pohybuje mezi 500 °C a 850 °C. Je-li teplota spalování vyšší, má svíčka sklon k samozápalům. Při vysokých teplotách má svíčka tendenci zapálit připravenou směs ve válci ještě před tím, než píst dosáhne na nejvyšší pozice ve válci. Směs se tedy zapálí před dosažením plné komprese.

Související příspěvky: