Co jsou závazky z obchodního styku?

Obsah

Co jsou závazky z obchodního styku?

Co jsou závazky z obchodního styku?

závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Co jsou závazky?

Závazky jsou významnou součástí pasív podniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.

Jaké jsou základní závazky v podniku?

Mezi základní závazky v podniku patří: závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Související příspěvky: