Co je radioaktivita?

Obsah

Co je radioaktivita?

Co je radioaktivita?

Radioaktivita je schopnost atomu samovolně se dříve nebo později přeměnit v jiný atom za současného vysílání radioaktivního (jaderného) záření. Radioaktivitu objevil A. H. Becquerel (1896) a ukázal, že je vlastností některých atomů bez ohledu na to, zda jsou součástí volné, či součástí sloučenin.

Co je radioaktivní přeměna?

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při ...

Jaké je záření při radioaktivním přeměně?

Záření, které při radioaktivním přeměně vzniká, je zpravidla tří druhů: záření alfa je proud jader helia (částic alfa) a nese kladný elektrický náboj, má nejkratší dosah (lze ho zastavit např. i listem papíru). Záření β je proud specificky nabitých elektronů /pozitronů.

Co je žluto-černý symbol radioaktivity?

Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.

Související příspěvky: