Jaké jsou Kořeny ovocných stromů?

Obsah

Jaké jsou Kořeny ovocných stromů?

Jaké jsou Kořeny ovocných stromů?

Kořeny ovocných stromů Kořeny velké většiny ovocných stromů, zejména na slaběji rostoucích podnožích v současné době u nás pěstovaných, se rozkládají z větší části v hloubce od 5—35 cm (při černém úhoru). Ojedinělé kořeny, které ‚jdou hlouběji, slouží spíše upevnění stromu v půdě než jeho výživě.

Jaký je řez stromu s korunkou?

Po výsadbě provedeme řez, kdy v případě stromů s korunkou (obr. č. 1) zkrátíme větve o 1/3 až 1/2 u všech ovocných odrůd (obr. č. 2) mimo sloupovité tvary. Tento řez je nutný na podzim, aby se zamezilo vysušení stromku mrazy v průběhu zimy.

Jak zkrátit stromky bez korunky?

Stromky bez korunky (špičáky) nebo s nepravidelně rozmístěnými větvemi zkrátíme ve výšce 1 m od země a nevhodné větve odstraníme. V případě, že pěstitel zakoupí stromek s korunkou níže než potřebuje, ostříhají se větve až u kmene a terminál se ponechá asi 10 cm nad požadovaným větvením.

Jak dlouho ponoříme kořeny do vody?

Kořeny potom ponoříme na minimálně 12 - 24 hodin do vody. Ponořením kořenů do vody se týká pouze vyoraných stromků, v žádném případě ne kontejnerovaných. Pokud stromek ve vodě ,,zapomeneme" několik dnů, může se stát, že kořeny budou poškozeny. Při výsadbě je důležité zasadit stromek do správné hloubky.

Související příspěvky: