Co jsou povinnosti zaměstnavatele?

Obsah

Co jsou povinnosti zaměstnavatele?

Co jsou povinnosti zaměstnavatele?

Povinnosti na straně zaměstnavatele jsou např. tyto: 1 zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance 2 musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických osob... 3 musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním More ...

Kdo chrání zaměstnance před výpovědí?

Zákoník práce v určitých případech chrání zaměstnance před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Jde především o zaměstnance, kteří jsou v ochranné době, která je definována jako období, ve kterém je pro zaměstnance velmi složité získat nové zaměstnání. V praxi jde o těhotné ženy a osoby v pracovní neschopnosti a podobně.

Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Zaměstnavatel potřebuje pro udělení výpovědi zaměstnanci důvod. A to ne ledajaký, ale jeden z uvedených v zákoníku práce pod paragrafem 52. Navíc situace zaměstnance nesmí spadat pod jeden z bodů ve výlukách z možnosti dát výpověď. O těchto situacích popsaných v § 53 se dočtete v druhé polovině článku.

Proč se podíváme na výpovědi zaměstnavatelem?

Dnes se podrobněji podíváme pouze na výpovědi dané zaměstnavatelem, protože i ty samy o sobě dělají zaměstnancům i zaměstnavatelům potíže. Navíc v roce 2012 přišla jedna poměrně podstatná změna, respektive byl zaveden nový důvod pro výpověď.

Související příspěvky: