Kdy jsou nádory očnice vzácné?

Obsah

Kdy jsou nádory očnice vzácné?

Kdy jsou nádory očnice vzácné?

U dětí jsou vzácné, v úvahu připadá transsklerální propagace retinoblastomu, dále pak meningoencefalokély, nebo etmoidální mukokély. Z metastatických nádorů očnice jde nejčastěji a téměř výhradně o metastázy neuroblastomu,infiltrace očnice při akutní lymfatické leukemii a non-Hodgkinském lymfomu.

Kde jsou primární nádory očnice nejvíce zastoupeny?

Primární nádory: v dětském věku jsou mezi primárními nádory očnice nejvíce zastoupeny hemangiomy, dermoidní cysty, gliomy zrakového nervu, lymfangiomy. Z maligních primárních nádorů je to především rabdomyosarkom.

Jaké jsou sekundární nádory?

Sekundární nádory pronikají do očnice z okolí (víčka, spojivka, lebeční dutina, paranazální dutiny, bulbus). U dětí jsou vzácné, v úvahu připadá transsklerální propagace retinoblastomu, dále pak meningoencefalokély, nebo etmoidální mukokély.

Co jsou zhoubné nádory oka?

Zhoubné nádory oka, očnice, víček a slzné žlázy 1 Zhoubné nádory nitrooční. Retinoblastom (RB) je maligní nádor sítnice oka. Představuje 1 až 2% ze všech dětských nádorů... 2 Zhoubné nádory očnice, víček a slzné žlázy. Maligní lymfom patří mezi nejčastější nádory očnice po 40. roce věku. 3 Maligní nádory víček. Bazocelulární karcinom (bazaliom) je nečastějším zhoubným nádorem... More ...

Související příspěvky: