Jak použít vzory plateb?

Obsah

Jak použít vzory plateb?

Jak použít vzory plateb?

Označuje se také jako jednorázový tuzemský příkaz k úhradě. Pokud máte uloženy vzory plateb, můžete je použít k automatickému vyplnění platebního formuláře. Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít. Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat.

Kde můžete platbu odeslat?

Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Co se považuje za den platby a poplatků?

O tom, že za den platby (daní a poplatků) se považuje den, kdy jsou peníze na účtu správce daně, praví daňový řád ve svém § 166. O tom, že za den platby (daní a poplatků) se považuje den, kdy jsou peníze na účtu správce daně, praví daňový řád ve svém § 166.

Jak je platba zpoplatněna?

Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna. Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín (aktuální nebo následující platný bankovní den).

Související příspěvky: