Co je konvergentní evoluce?

Obsah

Co je konvergentní evoluce?

Co je konvergentní evoluce?

Konvergentní vývoj: Konvergentní evoluce je proces, při kterém distančně příbuzné druhy vyvíjejí podobné struktury jako adaptace na životní prostředí. Rozdílná evoluce: Divergentní evoluce je proces, kterým se křížení druhů odlišuje do dvou nebo více potomků.

Co je divergentní evoluce?

Divergentní evoluce vytváří důležité změny v jednotlivcích pro jejich přežití v měnícím se prostředí. Přírodní katastrofy, jako jsou sopky, změny klimatu a šíření chorob, mohou způsobit odlišný vývoj. Nejpřínosnější znaky budou vybrány přirozeným výběrem. Adaptivní záření je typ mikroevoluce, který vede k odlišnému vývoji.

Co je konvergence?

Konvergence (z lat. con-vergere, ohýbat k sobě) je pojem označující sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení.. O daných vlastnostech, které se sbližují, říkáme, že konvergují.Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní konvergence, označujeme jako konvergentní (výjimečně též jako konvergenční), např.

Související příspěvky: