K čemu se používá paměť RAM?

Obsah

K čemu se používá paměť RAM?

K čemu se používá paměť RAM?

Paměť RAM se používá hlavně jako operační paměť počítačů, tj. paměť, v níž jsou uloženy běžící programy (včetně operačního systému) a jejich data.

Jaká je velikost paměti RAM?

Paměť RAM si lze představit jako řadu očíslovaných (číslo je adresa buňky) buněk, z nichž každá obsahuje nějakou hodnotu (při velikosti buňky 1 byte hodnotu 0-255). Velikost paměti (tj. počet paměťových míst nebo buněk) se nejčastěji udává v bytech.

Co jsou proměnné v C?

Proměnné jsou jedním z nejzákladnějších a nejčastějších stavebních kamenů většiny programů, během semestru se s nimi budeme setkávat neustále. Není tak náhodou, že jedním z nejzákladnějších příkazů v C je právě vytvoření proměnné.

Co je int před názvem proměnné?

int před názvem proměnné udává její datový typ, o kterém pojednává následující sekce . Prozatím si řekněme, že int je zkratka pro integer, tedy celé číslo. Tím říkáme programu, že má tuto proměnnou (resp. paměť, kterou proměnná reprezentuje) interpretovat jako celé číslo se znaménkem.

Související příspěvky: