Co jsou odvody na sociální pojištění zaměstnanců?

Obsah

Co jsou odvody na sociální pojištění zaměstnanců?

Co jsou odvody na sociální pojištění zaměstnanců?

Odvody na sociální pojištění (oficiálně se nazývá „pojistné na sociální zabezpečení“) zaměstnanců představují další nemalou položku, která se pravidelně strhává zaměstnancům z jejich platu, a zároveň platbu, kterou „ze svého“ hradí za zaměstnance zaměstnavatel. Pojďme si tento systém také více přiblížit.

Jak je pojistné hrazené zaměstnavatelem?

Pojistné hrazené zaměstnavatelem je ve výši 9 % a zbývajících 4,5 % (tzn. 1/3) hradí zaměstnanec (zaměstnavatel zaměstnanci pojistné srazí ze mzdy).

Jak nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění?

Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

Jaké je sociální pojištění v ČR?

Základní charakteristika sociálního a zdravotního pojištění. Sociální pojištění zahrnuje nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Sociální pojištění je v ČR státní systém provozovaný státními orgány (tj. okresními správami sociálního zabezpečení – OSSZ a Českou správou sociálního zabezpečení – ČSSZ). Na sociální pojištění se platí pojistné;

Související příspěvky: