Jak se chovají hospodářská zvířata?

Obsah

Jak se chovají hospodářská zvířata?

Jak se chovají hospodářská zvířata?

Hospodářská zvířata Kromě drůbeže a králíků se na většině českých dvorků chovají i jiná hospodářská zvířata, mezi které můžeme zařadit třeba koně, krávy, ovce a kozy . Jak a čím tato hospodářsky užitečná zvířata krmit záleží většinou vždy na možnostech chovatele.

Co je hospodářské zvíře?

Hospodářské zvíře je zvíře, u kterého se sleduje přímý hospodářský užitek. Tento pojem se obsahově překrývá s termínem domácí zvíře, nejde však o synonyma. Mezi domácí (domestikovaná) zvířata patří jak druhy chované pro hospodářský užitek, tak zvířata chovaná jako domácí mazlíčci a společníci.

Které zvířata jsou domestikovány?

Mezi domácí (domestikovaná) zvířata patří jak druhy chované pro hospodářský užitek, tak zvířata chovaná jako domácí mazlíčci a společníci. Mimoto se hospodářsky využívají i volně žijící nebo polodivoká zvířata, která nebyla domestikována.

Související příspěvky: