Proč se ceny základních potravin zdvojnásobily?

Obsah

Proč se ceny základních potravin zdvojnásobily?

Proč se ceny základních potravin zdvojnásobily?

Po roce 1989 se díky změně poměrů z ekonomiky centrálně řízené a plánované na tržní ekonomiku ceny „utrhly ze řetězu“ a do roku 1999 (za deset let od změny režimu na podzim 1989) se průměrné ceny základních potravin zdvojnásobily, až ztrojnásobily. Od roku 1999 do současnosti se ceny základních potravin zvýšily o dalších 50-80%.

Jak se přiblížily ceny základních potravin?

Na konci socialismu se ceny některých základních potravin přiblížily úrovni z roku 1949. Po roce 1989 se díky změně poměrů z ekonomiky centrálně řízené a plánované na tržní ekonomiku ceny „utrhly ze řetězu“ a do roku 1999 (za deset let od změny režimu na podzim 1989) se průměrné ceny základních potravin zdvojnásobily, až ztrojnásobily.

Jaké jsou ceny základních potravin a služeb?

Tyto údaje jsou zpracovány do souhrnné tabulky a v této tabulce jsou navíc doplněny ceny z roku 2015 podle ČSÚ. Je jistě pozoruhodné, že od roku 1921 až do roku 1939, tj. do zániku tak zvané první republiky, se ceny základních potravin a služeb snižovaly. Základní potraviny jako mléko, máslo a chléb za tuto dobu zlevnily téměř o 50%.

Související příspěvky: