Jaké jsou nebezpečí povodní ve světě?

Obsah

Jaké jsou nebezpečí povodní ve světě?

Jaké jsou nebezpečí povodní ve světě?

Nebezpečí povodní ve světě V zemích západní Evropy jsou řeky, náchylné na povodně, často pozorně řízené. Ochrana jako protipovodňová hráz, břehová hráz, nádrže a splavy se používají na prevenci vylití řek z břehů.

Co je povodeň?

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Jaké jsou příčiny povodní?

Příčin povodní může být několik: jarní tání sněhu, krátkodobé srážky velké intenzity (přívalové deště) nebo déletrvající srážky menší intenzity, případně kombinace těchto příčin. Voda steče do koryt toků rychleji, než jimi stačí odtéct.

Jak vznikají povodně?

Jde o 1. kapitolu nazvanou Jak vznikají povodně a co se během nich děje a obsahuje mj. slovníček základních pojmů (např. vysvětlení rozdílu mezi termínem povodeň a záplava) a stať o fungování řeky. Povodeň je přírodní jev, který se vyskytuje v různé intenzitě a nepravidelných časových intervalech.

Související příspěvky: