Proč je enzymová aktivita ovlivněna?

Obsah

Proč je enzymová aktivita ovlivněna?

Proč je enzymová aktivita ovlivněna?

Enzymová aktivita je ovlivněna mnoha faktory: 1 a) teplota: rychlost všech reakcí, tedy i enzymově katalyzovaných, vzrůstá s rostoucí teplotou; pokud však u enzymových... 2 b) pH: většina enzymů katalyticky působí jen v určité oblasti pH (tzv pH-optimum); tato vlastnost souvisí s disociačním... 3 c) modulátory: (citace: Aktivita enzymů. URL: http://projektalfa.ic.cz/enzymy.htm. More ...

Co je hlavní funkce enzymů?

Hlavní funkce enzymů je katalytická. Enzymy umožňují průběh takových reakcí, které by v lidském těle za normálních podmínek neprobíhaly, neboť většina biochemických reakcí má příliš vysokou aktivační energii (minimální energie potřebná pro uskutečnění termické reakce).

Co jsou izoenzymy v organismu?

V organismu existují enzymy zvané izoenzymy, které katalyzují stejnou reakci, ale vzájemně se liší svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi (odlišná afinita k substrátu, K M, citlivost k inhibitorům) a také výskytem v tkáních.

Související příspěvky: