Kto sú pojmy nezamestnanosti?

Obsah

Kto sú pojmy nezamestnanosti?

Kto sú pojmy nezamestnanosti?

Základné pojmy v oblasti nezamestnanosti Nezamestnanosť je ukazovateľ, ktorý ukazuje, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná. Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý sleduje podiel počtu nezamestnaných na celkovom počte pracovných síl, t.j. počet nezamestnaných / počet pracovných síl (*100).

Aká je nezamestnanosť?

Nezamestnanosť je ukazovateľ, ktorý ukazuje, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná. Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý sleduje podiel počtu nezamestnaných na celkovom počte pracovných síl, t.j. počet nezamestnaných / počet pracovných síl (*100). Vyjadruje sa v percentách.

Nezamestnanosť spôsobuje?

Nezamestnanosť spôsobuje: 1 efektívna práca – produkuje sa toľko ako pred 10 rokmi, ale to isté množstvo vyrába o pol milióna ľudí menej 2 vytunelované podniky – v tomto období krachujú a prepúšťajú ľudí, je to dôsledok privatizácie, ktorá sa vymkla z rúk 3 správanie sa podnikateľov, firiem – neplatia za tovar, služby a tým spôsobujú problémy More ...

Klasifikácia nezamestnanosti?

Klasifikácia nezamestnanosti 1 Frikčná nezamestnanosť. Frikčná nezamestnanosť je krátkodobá forma nezamestnanosti spojená s plynulým prechodom z... 2 Štrukturálna nezamestnanosť. Nedostatok pracovných síl v jednom odvetví je tak sprevádzaný nadbytkom pracovných síl v... 3 Cyklická nezamestnanosť. Cyklická nezamestnanosť je forma nezamestnanosti, ktorá vzniká v čase, keď sa... More ...

Související příspěvky: