Co je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě?

Obsah

Co je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě?

Co je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě?

Pojištění odpovědnosti vyplývající z činností v běžném občanském životě: 1 náhrada za újmu na zdraví, na věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou při běžných činnostech jako... 2 vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti (manžela/ku či druha/družku, děti včetně osvojených či... 3 platnost pojištění na území České republiky a Evropy More ...

Jaké jsou výhody pojištění odpovědnosti?

Jaké jsou další výhody pojištění odpovědnosti? 1 Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě... 2 Hradíme i neúmyslně poničené vybavení v hotelu, penzionu apod. 3 Hradíme také škody, které jste způsobil jiným při neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte... More ...

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance - "pojištění na blbost". Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud Vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je Váš zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu , ...

Co je pojištění odpovědnosti za škodu?

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné . Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém ...

Související příspěvky: