Co se ovlivňuje rychlost chemických reakce?

Obsah

Co se ovlivňuje rychlost chemických reakce?

Co se ovlivňuje rychlost chemických reakce?

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí •Chemická povaha reaktantů -reaktivita •Fyzikální stav reaktantů –homogenní vs. heterogenní reakce •Teplota 10 °C –zvýšení rychlosti 2x –3x zýšení tělesné teploty o 0,5 °C –spotřeba O 2 o 7% •Katalýza

Může světlo ovlivnit rychlost reakcí?

Světlo může ovlivnit rychlost nebo mechanismus některých reakcí. Příkladem takové reakce může být chlorace methanu (radikálová substituce), která je velmi pomalá, pokud je prováděna ve tmě. Na světle je mnohem rychlejší (radikály chloru vznikají díky ultrafialovému záření) - probíhá explozivně.

Jak se rychlost reakce snižuje?

Kvalitativním vyjádřením tohoto vlivu je tzv. van't Hoffovo pravidlo, které říká, že při zvýšení teploty systému o 10 °C se rychlost reakce zvýší 1,5 až 3 krát. U reakcí se složitým mechanismem (např. u reakcí vratných, bočných atd.) se rychlost reakce může s teplotou i snižovat.

Související příspěvky: