Jaké jsou důsledky globalizace?

Obsah

Jaké jsou důsledky globalizace?

Jaké jsou důsledky globalizace?

Důsledky globalizace Globalizace je svou povahou, alespoň v prvotní úrovni, jevem ekonomickým. Její dosahy jsou však, jak ostatně vyplývá ze samotného jejího názvu, celosvětové - globální. Netýkají se však pouze člověka, nebo lépe řečeno, vše co se týká člověka se týká Země a naopak.

Co je globalizace?

Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů. MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace:

Co je globalizace ve vlnách?

Globalizace ve vlnách 1 První vlna se týkala období šíření velkých světových náboženství a vzniku transkontinentálních civilizací: šlo o vlnu... 2 Druhou vlnu globalizace představovala expanze Evropanů od 16. století, spojená s námořními objevnými plavbami, moderní... 3 Třetí vlnou byly změny spjaté s válkami evropských velmocí v Evropě i na jiných kontinentech v prostoru... More ...

Jaké jsou hlavní aspekty globalizace?

MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace: 1 mezinárodní obchod, 2 pohyb investic a kapitálu, 3 migraci osob a 4 šíření znalostí. More ...

Související příspěvky: