Co je politická globalizace?

Obsah

Co je politická globalizace?

Co je politická globalizace?

Politická globalizace. Politická globalizace má podobu integrace a propojování jednotlivých států. Mezinárodní subjekty, jako je například EU, NATO nebo OSN, k politické globalizaci velmi přispívají. Stejně tak instituce, jejichž působnost má mezinárodní charakter – Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace nebo Světová banka.

Co znamená Globalizace v kultuře?

Globalizace v kultuře má svůj specifický a zvláštní projev, totiž synkretismus, tzn. splývání jednotlivých kulturních prvků v jeden. Tento projev se obecně označuje také jako akulturace, čili průnik jednotlivých kultur. Příkladem pro dnešní dobu může být vstup euro-americké kultury do tradičních společností.

Jaké jsou příčiny globalizace?

V důsledku prudce probíhajících společenských změn národní a kulturní společenství zažívají „globalizační šok“, jak o něm hovoří U. Beck. K tématu by Vás dále mohly zajímat knihy Perspektivy globalizace (i jako e-kniha ), Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (i jako e-kniha) nebo Průvodce globální ekonomikou.

Co je ekonomická globalizace?

Ekonomická globalizace je zvyšující se ekonomická závislost národních ekonomik napříč světem. Pojmem ekonomická globalizace rozumíme rychlý růst zahraničního pohybu zboží, služeb, technologie a kapitálu. Zatímco globalizace obchodu je zaměřena na snižování regulací pro mezinárodní obchod, jakými jsou například cla, daně a další překážky, které ...

Související příspěvky: