Jaká je hodnota pH moči v moči?

Obsah

Jaká je hodnota pH moči v moči?

Jaká je hodnota pH moči v moči?

Hodnota pH moči se může pohybovat v poměrně širokém rozmezí 4,5 - 8, přičemž norma je kolem 7. Pokles pod hodnotu 4,5 signalizuje příliš nízké pH moči a naopak vzestup nad 8,0 signalizuje příliš vysoké pH moči a je potřeba provést další vyšetření nebo vyloučit pochybení (kontaminaci zkumavky) při odběru moči.

Co je pH v chemii?

pH (angl. potential of hydrogen, lat. pondus hydrogenia, tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Co je hodnota pH?

Definice pH. Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů. Ve zředěných vodných roztocích lze hodnotu aktivity aproximovat hodnotou koncentrace a pak platí: kde a značí aktivitu iontu (H 3 O + ). pH nabývá hodnot od 0 do 14 (platí pro většinu vodných roztoků při 25 °C).

Jaké jsou hodnoty stupnice pH?

pH je stupnice s rozsahem hodnot od 0 do 14. Kyselé roztoky mají hodnoty 0 až 6 a zásadité 8 až 14.u000b

Související příspěvky: