Co se řadí do pojištění osob?

Obsah

Co se řadí do pojištění osob?

Co se řadí do pojištění osob?

Úrazové pojištění. Pojištění pro případ nemoci. Životní pojištění. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Do pojištění osob se řadí pojištění člověka pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo konce pojistné doby, dále pojištění při případ úrazu nebo nemoci. Dále lze v pojištění osob pojistit člověka pro případ ...

Co je životní pojištění?

2 Pojištění osob 1 Životní pojištění. Zahrnuje finanční krytí při hospitalizaci, úrazu, vážném onemocnění či dokonce při smrti. 2 Úrazové pojištění. Takové pojištění Vás sice zajistí i v případě, že vzniknou trvalé následky, invalidita nebo smrt. 3 Cestovní pojištění. Na cestovní pojištění myslete vždy, když jedete do zahraničí, i kdyby to bylo jen na dva dny. More ...

Jak se sjednává pojištění osob?

Pojištění majetku a osob se sjednává za účelem náhrady škody při nečekaných událostech. U pojištění osob se jedná většinou o zdravotní újmu v důsledku nemoci či úrazu. Z důvodu nemoci nebo úrazu nám totiž radikálně klesnou příjmy a stoupnou výdaje. V případě úmrtí přijde rodina o celý náš příjem.

Související příspěvky: