Co je kyselina chlorovodíková?

Obsah

Co je kyselina chlorovodíková?

Co je kyselina chlorovodíková?

Kyselina chlorovodíková (solná) 1 l Kyselina solná je vhodná na odstraňování vodního kamene k čištění potrubí a odpadů. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých. Při práci používejte osobní ochranné pomůcky - brýle nebo obličejový štít, gumovou zástěru a ochranou obuv.

Jak použít kyselinu chlorovodíkovou pro snížení pH bazénové vody?

Kyselina chlorovodíková (solná) lze použít pro snížení pH bazénové vody. Zároveň rozpouští a zabraňuje vzniku vápence. Je tedy nejvhodnější alternativou pro snížení pH tvrdé bazénové vody. Používá se k snížení alkality ve vodě, k čištění, leptání a dalším technickým účelům.

Co je žaludeční kyselina?

Žaludeční kyselina, také nazývaná kyselina chlorovodíková (HCL), je vyráběna v parietálních buňkách, které vystýlají žaludek. Vyrábí se vždy, když se najíte. Tyto parietální buňky používají různé minerály k výrobě kyseliny – z nichž dva nejdůležitější jsou sodík a draslík.

Související příspěvky: