Kdo byl prvním státem, který zrušil trest smrti?

Obsah

Kdo byl prvním státem, který zrušil trest smrti?

Kdo byl prvním státem, který zrušil trest smrti?

Prvním novodobým státem, který trest smrti zrušil, se stalo v roce 1786 Toskánsko za vlády pozdějšího habsburského císaře Leopolda II., z dnes existujících států zrušil trest smrti v roce 1846 americký stát Michigan, v roce 1853 Venezuela a v roce 1867 Portugalsko.

Co je nejvyšší trest smrti?

Trest smrti. Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest, je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) člověka odsouzeného za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny ).

Kde bylo možné uložit trest smrti?

Po roce 1920 bylo trest smrti možné uložit pouze při stanném právu nebo u doživotně odsouzeného, který opětovně spáchal trestný čin, pro nějž byl odsouzen. V letech 1918 až 1933 bylo popraveno devět lidí, protože Tomáš Garrigue Masaryk udělil naprosté většině odsouzenců milost.

Proč je trest smrti nemorální?

Trest smrti je nemorální, jedná se jen o vraždu na úrovni státu, který tak klesá na úroveň odsouzeného. Logicky dovedeno do důsledku se stát v případě odnětí svobody chová jako únosce, v případě peněžitého trestu jako zloděj nebo lupič podle metody, jakou k výběru peněžitého trestu použije.

Související příspěvky: