Proč se magnetický indukční tok zvětšuje?

Obsah

Proč se magnetický indukční tok zvětšuje?

Proč se magnetický indukční tok zvětšuje?

Teoretický popis příkladu: (z hlediska magnetického indukčního toku): při zasunutí se zvětšuje magnetický indukční tok procházející kroužkem zvětšení ale brání magnetický indukční tok vytvořený indukovaným proudem při vysunutí se magnetický indukční tok procházející kroužkem zmenšuje

Jak se projeví magnetické pole indukovaného proudu?

tím i magnetické pole indukovaného proudu se výrazně projeví - je velké směr proudu je takový, že jeho magnetické pole odpuzuje magnet působí proti změně, která ho vyvolala (nesouhlasné orientování čar polí) při vysunutí magnetu, naopak pole brání jeho vysunutí (souhlasné orientování čar obou polí) Teoretický popis příkladu:

Jak vznikají indukované proudy v cívkách?

a naopak indukované proudy vznikají nejen v cívkách, ale i v masivních vodičích, které jsou v proměnném poli Příklad: kyvadlo tvořené zavěšeným magnetem rozkmitáme kmitá s malým tlumením pokud pod kyvadlo položíme plech, bude kmitat s velkým tlumením vznikají vířivé proudy (Foucaultovy proudy)

Jaká je vzájemná indukčnost cívek?

Dvě cívky mají vůči sobě pevnou polohu. Jestliže 1. cívkou proud neteče a proud 2. cívkou roste rychlostí 15,0 A/s, na 1. cívce vzniká elektromagnetické napětí 25,0 mV. Určete: a) Jaká je vzájemná indukčnost cívek?

Související příspěvky: