Jak platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Obsah

Jak platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Jak platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se týká i zaměstnavatelů, kteří mají pouze zaměstnance na základě dohody o provedení práce.Právní úprava je obsažena ve vyhlášce Ministerstva financí 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z ...

Kdo platí za své pojištěnce?

V roce 2020 platí stát za své pojištěnce 1 067 Kč (od 1. 1.), resp. 1 567 Kč (od 1. 6.).

Kdo platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění?

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem určuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. V roce 2020 platí stát za své pojištěnce 1 067 Kč (od 1. 1.), resp. 1 567 Kč (od 1. 6.).

Za koho platí pojistné stát?

Za koho platí pojistné stát. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další.

Související příspěvky: