Kdy je inflace měřena?

Obsah

Kdy je inflace měřena?

Kdy je inflace měřena?

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR.

Jaká je míra inflace v roce 2019?

rok 2019: 2,8 %; Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. červen 2020: 3,3 % Datum zveřejnění: 10.07.2020

Proč je ČNB měřena inflace?

ČNB provádí svou měnovou politiku v režimu cílování inflace. Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR.

Jaká je průměrná roční míra inflace?

Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku. rok 2019: 2,8 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. červen 2020: 3,3 %.

Související příspěvky: