Co se týče měření teploty?

Obsah

Co se týče měření teploty?

Co se týče měření teploty?

Měření teploty je jedním z nejzákladnějších úkolů, se kterým se setká prakticky každý elektroinženýr, který se zabývá návrhem a konstrukcí elektronických obvodů. Nejčastější použití je při sledování teploty konstruovaného zařízení a automatickém spouštění aktivního chlazení, případně topení.

Jak probíhá měření a regulace teploty?

Měření a regulace teploty probíhá pak napříč průmyslem od chemického až po těžební, přes zemědělství, v obytných budovách, automobilech apod. Při prototypové konstrukci těchto zařízení je prakticky vždy nutné v první fázi provést kalibraci vybraného měřicího čidla.

Jaká je časová konstanta pro měření teploty kapaliny?

Při měření časově proměnné teploty je třeba vzít v úvahu dynamické vlastnosti čidla. Měření teploty kapaliny (vody) je z tohoto hlediska bezproblémové, časová konstanta je řádově sekundy, kdežto při měření teploty nepříliš rychle proudícího vzduchu může časová konstanta u robustnějších čidel přesáhnout i 5 minut.

Co je teplota?

Teplota; Obecné Název, značka: Teplota, t, T Hlavní jednotka SI : kelvin: Značka hlavní jednotky SI K Rozměrový symbol Θ Dle transformace složek skalární Zařazení v soustavě SI základní

Související příspěvky: