Jaký je počet Jupiterových měsíců v poslední době?

Obsah

Jaký je počet Jupiterových měsíců v poslední době?

Jaký je počet Jupiterových měsíců v poslední době?

V poslední době nezadržitelně roste počet Jupiterových měsíců (v roce 1999 jich měl 17, počátkem roku 2003 se toto číslo dostalo na 52, na začátku roku 2004 jich bylo 63, na začátku roku 2013 jich známe 67, v roce 2017 jich známe 69 a v roce 2018 již 79).

Jaké jsou polohy měsíců Jupitera?

Polohy měsíců Jupitera, vodorovné měřítko je ocejchováno v poloměrech Jupitera, tj. 1 dílek = 71 492 km. Pro přehlednost nejsou nově objevené měsíce (po roce 1999) zakresleny.

Jaký je vývoj objevů Jupiterových měsíců?

Vývoj objevů Jupiterových měsíců Datum objevu (oznámení) Přírůstek za období Počet měsíců IAUC *) Objevené měsíce (2. června 2017) 1 68 MPEC 2017-L08 S/2016 J1 (5. června 2017) 1 69 MPEC 2017-L47 S/2017 J1 (2018) 10 79 Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní as ... Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní as ... Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní as ... Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní as ... Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní as ... 21 more rows ...

Související příspěvky: