Kdy přihlásit se na Úřad práce?

Obsah

Kdy přihlásit se na Úřad práce?

Kdy přihlásit se na Úřad práce?

Ideální dobou pro přihlášení se na úřad práce je do 3 dní od ukončení pracovního poměru ( statusu studenta ). Plynule tak na něj evidencí na ÚP navážete. Aby vám nevznikl nedoplatek na zdravotním pojištění, přihlaste se do 30 dní od ukončení zaměstnání. Při první návštěvě je nutné, abyste přišli na pobočku v místě vašeho trvalého bydliště.

Co je evidence uchazečů o zaměstnání?

Evidence uchazečů o zaměstnání slouží k vyhledání vhodného zaměstnání fyzické osobě, která nemá zaměstnání a má zájem o pomoc Úřadu práce České republiky při hledání pracovního uplatnění. Do evidence uchazečů o zaměstnání se zařadí fyzická osoba na základě osobně podané Žádosti o zprostředkování zaměstnání a v případě splnění zákonem o ...

Co jsou základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání?

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání 1 Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. 2 Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je doba denního studia na střední... 3 Práva uchazeče o zaměstnání. 4 Povinnosti uchazeče o zaměstnání. 5 Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. More ...

Související příspěvky: