Co je prokletí?

Obsah

Co je prokletí?

Co je prokletí?

Prokletí je výraz, který se používá k označení dychtivosti někomu ublížit. Kdokoliv může proklít druhou osobu a pokud se to "oběť" dozví, může to u ní vyvolat přesvědčení, že je odsouzen k zániku.

Jaké jsou nálezy prokletí?

Archeologické nálezy ukazují nepřeberné množství předmětů, které měly lidi proklít, nebo naopak je ochránit, jak informuje server Ancient Origins. Záměr prokletí byl vždy stejný, a to vyvolat něco nadpřirozeného, co uvalí na osobu trest, nebo ji nějak poškodí.

Jak se zbavit prokletí?

Obzvlášť "účinné" jsou prokletí na smrtelné posteli. V novopohanském čarodějnictví je proklínání v rozporu s etikou, nicméně existuje mnoho lidí, kteří proklínání věří, "čarodějnice a čarodějové" z etnických kultur jako například italské strigy, nebo pensylvánští Holanďaně věří, že prokletí je oprávněné. Jak se prokletí zbavit?

Jak se cítit prokletí?

Prokletí se můžete cítit, když se vám běžné věci přestanou dařit, začnete přemýšlet negativně a od té chvíle se to bude nabalovat vše do jednoho pytle. I taková rozprava s přáteli vám dá více, než sezení u léčitele. Návštěva kostela není taky od věci, kde kromě toho, že se můžete vypovídat, zafunguje taky psychologický efekt očištění duše u Boha.

Související příspěvky: