Jaký je celkový povrch Země?

Obsah

Jaký je celkový povrch Země?

Jaký je celkový povrch Země?

Celkový povrch Země je 510 065 284,702 km 2, [zdroj?] ale větší část povrchu (70,8 %) je pokryta Světovým oceánem kapalné vody, což představuje 361 126 221,569 km 2. [ zdroj? ] Oproti tomu souš zabírá 29,2 %, což odpovídá 148 939 063,133 km 2 .

Co je země země?

Země Země Pohled na Zemi, modrou planetu. Snímek p ... Pohled na Zemi, modrou planetu. Snímek p ... Symbol planety Elementy dráhy ( Ekvinokcium J2000,0) Elementy dráhy ( Ekvinokcium J2000,0) Velká poloosa 149 597 887 km 1,000 000 11 AU 38 more rows ...

Jaká je kulatost Země?

Kulatost Země (stejně jako jiných planet, Slunce i Měsíce) je dána vlastnostmi gravitační síly, která působí centrálně kolem těžiště a má sférickou symetrii. Tvar dokonalé koule je však narušen. Lepším přiblížením skutečnosti je rotační elipsoid s malou excentricitou.

Související příspěvky: