Proč je spínač součástí osvětlení?

Obsah

Proč je spínač součástí osvětlení?

Proč je spínač součástí osvětlení?

Vypínač je důležitou součástí téměř každého osvětlení.Díky němu máme možnost se svítidlem pracovat. Základní spínač umí světlo rozsvítit a zhasnout.Pokud je vypínač se stmívačem, pak pomoci něj můžeme korigovat intenzitu osvětlení.Stejnou funkci většinou plní i otočný vypínač.

Jak vypnout spínač?

Pokud si pod pojmem "ovládat" představujete zapnout kdykoliv, ale vypnout "omezeně", tak ano. Vypnutí vždy bude záležet na tom, aby byly vypnuté oba spínače, tj. čidlo i spínač. Pokud byste chtěl mít zajištěné i vypínaní, musíte použít přepínač funkcí, tj. ručně nebo automaticky.

Jak použít spínač řazení 6+1?

Pokud je třeba, aby světlo nebylo samočinně zapínáno vůbec, druhou "klapku" spínače řazení 6+1 využijeme pro rozpojení vodiče od čidla. Jinými slovy: příchozí fázový vodič připojíme jednak do vstupu čidla a zároveň na jeden kontakt přepínače (ř.6). Výstup z čidla je veden přes druhou část spínače (ř.1) na druhý kontakt již uvedeného přepínače.

Související příspěvky: