Co je hospodářské zvíře?

Obsah

Co je hospodářské zvíře?

Co je hospodářské zvíře?

Hospodářské zvíře je zvíře, u kterého se sleduje přímý hospodářský užitek. Tento pojem se obsahově překrývá s termínem domácí zvíře, nejde však o synonyma. Mezi domácí (domestikovaná) zvířata patří jak druhy chované pro hospodářský užitek, tak zvířata chovaná jako domácí mazlíčci a společníci.

Jak se chovají hospodářská zvířata?

Hospodářská zvířata Kromě drůbeže a králíků se na většině českých dvorků chovají i jiná hospodářská zvířata, mezi které můžeme zařadit třeba koně, krávy, ovce a kozy . Jak a čím tato hospodářsky užitečná zvířata krmit záleží většinou vždy na možnostech chovatele.

Které zvířata jsou domestikovány?

Mezi domácí (domestikovaná) zvířata patří jak druhy chované pro hospodářský užitek, tak zvířata chovaná jako domácí mazlíčci a společníci. Mimoto se hospodářsky využívají i volně žijící nebo polodivoká zvířata, která nebyla domestikována.

Související příspěvky: