Co se týče Regulace Chlazení vzduchem?

Obsah

Co se týče Regulace Chlazení vzduchem?

Co se týče Regulace Chlazení vzduchem?

U všech systémů nuceného chlazení vzduchem musí být zajištěno vhodným zakrytováním (kapotáží) rovnoměrné a stejné proudění kolem všech válců. U malé mechanizace regulace chlazení většinou nebývá.

Co jsou vzduchem chlazené ventilátory?

U menších vzduchem chlazených motorů skútrů a starších osobních automobilů se mimo axiálních ventilátorů mohou používat i lopatkové radiální ventilátory. Bývají poháněny nejčastěji klínovým řemenem od klikového hřídele motoru.

Co je funkcí chladící kapaliny?

Funkcí chladící kapaliny není jen chlazení motoru, nýbrž i ošetření jeho chladící soustavy. Chladící kapaliny obsahují monoetylenglykoly, inhibitory koroze, stabilizátory, disperzanty, zvyšovače pH, barviva a protipěnivé přísady, které se dohromady starají o dobrou funkčnost a efektivnost chladící soustavy.

Jak vybrat typ chladící kapaliny?

Typ chladící kapaliny lze vybrat podle jejího písmenného označení a barvy. Existuje typ B, typ C (G11), typ D (G12), typ F (G12+) a typ G (G12++). Starší typy chladících kapalin s označením G11 mívají modrozelenou barvu, novější verze mají barvu červenou a ty nejnovější G12+ a dál jsou růžové až fialové. Přesný typ chladící kapaliny do vašeho vozu ...

Související příspěvky: