Jaká je souměrnost krystalu nerostu?

Obsah

Jaká je souměrnost krystalu nerostu?

Jaká je souměrnost krystalu nerostu?

Ve struktuře halitu (soli kamenné) se pravidelně střídají ionty sodíku a chloru. Vnější tvar a souměrnost krystalu nerostu jsou odrazem jeho vnitřní stavby. Krystaly mohou být souměrné podle rovin, os a středu souměrnosti.

Jaké jsou krystalové tvary nerostů?

Pro každou krystalovou soustavu je charakteristická délka os a úhly, které mezi sebou jednotlivé osy svírají. Podle počtu rovin souměrnosti, os souměrnosti a přítomnosti či nepřítomnosti středu souměrnosti můžeme krystalové tvary nerostů zařadit do skupin, které označujeme jako krystalové soustavy. Jsou to (podle vzrůstající souměrnosti) soustavy:

Co je rovina souměrnosti krystalu?

Rovina souměrnosti rozděluje krystal na dvě zrcadlově stejné části. Osa souměrnosti je myšlená přímka vedená středem krystalu. Při otáčení kolem této osy o 360° se krystal opětovně dostává do polohy shodné s výchozí pozicí.

Jaké jsou osní kříže krystalových soustav?

Osní kříže jednotlivých soustav se liší. Pro každou krystalovou soustavu je charakteristická délka os a úhly, které mezi sebou jednotlivé osy svírají. Podle počtu rovin souměrnosti, os souměrnosti a přítomnosti či nepřítomnosti středu souměrnosti můžeme krystalové tvary nerostů zařadit do skupin, které označujeme jako krystalové soustavy.

Související příspěvky: