Jak získat licenci k střelné zbraně v kanadskě?

Obsah

Jak získat licenci k střelné zbraně v kanadskě?

Jak získat licenci k střelné zbraně v kanadskě?

V Kanadě může každý zájemce o střelnou zbraň, který má kanadskou adresu, získat licenci k nákupu a vlastnictví střelné zbraně, jestliže úspěšně složí zkoušku z bezpečného používání zbraní a souhlasí s tím, že bude vyšetřována jeho minulost, což je záležitost trvající nejméně 45 dní.

Proč jsou Kanadské zbraně zakázány?

Obě zbraně jsou v Kanadě zakázány, protože jejich krátké hlavně umožňují, aby se lépe ukryly než jiné střelné zbraně. Tzv. zakázané (restricted) zbraně smí vlastnit jen policie, některé veřejné agentury a lidé podle tzv. dědečkovského povolení - čili lidé, kteří je vlastnili v době, kdy tyto zbraně byly prohlášeny za zakázané.

Proč jsou Kanadské zákony odlišné od USA?

Kanada má zákony regulující držení střelných zbraní odlišné od USA. Američané, kteří do Kanady cestují a mají za to, že se jedná buď o jeden z jejich dalších států nebo o velice podobnou zemi, jsou nemile překvapeni, když jsou jim na hranicích jejich střelné zbraně zabaveny.

Související příspěvky: