Jak nainstalovat kvalifikovaný certifikát?

Obsah

Jak nainstalovat kvalifikovaný certifikát?

Jak nainstalovat kvalifikovaný certifikát?

Váš kvalifikovaný certifikát musí být zobrazen v záložce " Osobní ". Pokud zde Váš certifikát není zobrazen, je třeba ho do datového úložiště Windows nainstalovat. Instalaci provedete dle instrukcí certifikační autority, která certifikát vydala.

Jak zobrazit certifikáty v počítači?

Certifikáty uložené v datovém úložišti Windows lze zobrazit takto: 1 V aplikaci Internet Explorer klikněte na roletku " Nástroje ", resp. ikonku ozubeného kola, a dále na volbu " Možnosti... 2 Klikněte na záložku " Obsah ". 3 V této záložce klikněte na tlačítko " Certifikáty ". 4 Váš kvalifikovaný certifikát musí být zobrazen v záložce " Osobní ". More ...

Jaký je formát certifikátu?

Formáty certifikátů 1 CSR (.csr). Certificate Signing Request (CSR) je žádost o certifikát, která se předává certifikační autoritě k... 2 PEM (.pem). Jeden z nejpoužívanějších formátů pro uložení SSL/TLS certifikátů. Jedná se o kontejner pro uchovávání... 3 PFX (.pfx) / PKCS 4 12 formát. Jedná se o formát kontejneru s heslem, který obsahuje veřejné i privátní certifikáty. Na... More ...

Co jsou SSL certifikáty?

Vysvětlení SSL certifikátů: Co jsou, jak fungují a proč je používat 1 Ve zkratce: Jak funguje SSL. Abychom se mohli v této problematice zorientovat, je zapotřebí se alespoň rychle a velmi... 2 Certifikáty jsou klíčovým prvkem bezpečné komunikace. Jakou roli tedy v SSL protokolech hrají konkrétně ony certifikáty? 3 Starat se o bezpečnost internetu je povinností všech. Proč si... More ...

Související příspěvky: