Kdo platí pojistné na sociální zabezpečení?

Obsah

Kdo platí pojistné na sociální zabezpečení?

Kdo platí pojistné na sociální zabezpečení?

Pojistné na sociální zabezpečení 1 Výpočet pojistného. Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u... 2 Způsob platby pojistného. Pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu, v hotovosti prostřednictvím... 3 Poplatníky pojistného jsou. Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění platí pojistné na... More ...

Jaké jsou Sazby pojistného na sociální zabezpečení?

4. Sazby pojistného. Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činily: u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

Jaké jsou poplatníky sociálního pojištění v roce 2020?

Sociální pojištění v roce 2020. Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.

Co jsou odvody na sociální pojištění zaměstnanců?

Odvody na sociální pojištění (oficiálně se nazývá „pojistné na sociální zabezpečení“) zaměstnanců představují další nemalou položku, která se pravidelně strhává zaměstnancům z jejich platu, a zároveň platbu, kterou „ze svého“ hradí za zaměstnance zaměstnavatel. Pojďme si tento systém také více přiblížit.

Související příspěvky: