Kdy tekla voda po povrchu Marsu?

Obsah

Kdy tekla voda po povrchu Marsu?

Kdy tekla voda po povrchu Marsu?

Na základě eroze kráterů a dalších povrchových útvarů odborníci dospěli k závěru, že voda tekla po povrchu Marsu v době před asi 4 až 3,5 mld. let. Vědci si ale zatím nejsou zcela jisti, zda tento stav trval po celou půl miliardu let nebo jen po několik tisíciletí. Starší terén vykazuje velký stupeň eroze.

Kolik vody měla atmosféra na Marsu?

Mars měl kdysi obrovské zásoby vody. a trocha je jí v atmosféře. Nikdo neví, kolik vody mohlo na Marsu vůbec kdy být, ale lze předpokládat, že v poměru k velikosti planet stejně jako na Zemi. Dnes je výskyt tekuté vody na povrchu znemožněn díky tenké, málo husté atmosféře — Sluncem rozehřátý kousek ledu se ihned přemění na vodní páru.

Co je trojný bod vody na Marsu?

Považují za ni na Marsu výšku, ve které odpovídá atmosférický tlak trojnému bodu vody. Trojný bod udává teplotu a tlak, při kterých jsou v jednosložkovém systému v rovnováze současně tři fáze (např. pevná, kapalná a plynná) a systém nemá žádný stupeň volnosti.

Kolik vody mohlo na Marsu být?

Nikdo neví, kolik vody mohlo na Marsu vůbec kdy být, ale lze předpokládat, že v poměru k velikosti planet stejně jako na Zemi. Dnes je výskyt tekuté vody na povrchu znemožněn díky tenké, málo husté atmosféře — Sluncem rozehřátý kousek ledu se ihned přemění na vodní páru. Podobně jako Země má i Mars horké jádro.

Související příspěvky: