Kde je trest smrti běžný?

Obsah

Kde je trest smrti běžný?

Kde je trest smrti běžný?

Trest smrti je běžný v rozvojových státech Afriky, Asie i Jižní Ameriky, ale i ve vyspělých státech, jako je Japonsko a USA. Zde je přehled zemí, kde raději sekejte dobrotu. Trest smrti byl nejvyšším trestem po tisíciletí. V České republice se v období první republiky provádělo usmrcení převážně oběšením, následně se člověk zastřelil.

Co je nejvyšší trest smrti?

Trest smrti. Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest, je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) člověka odsouzeného za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny ).

Co jsou argumenty odpůrců trestu smrti?

Obvyklé argumenty odpůrců trestu smrti: 1 trest smrti je nemorální (stát se tím dopouští podobného deliktu jako odsouzený) 2 hrozba justičního omylu (trest smrti je nevratný) 3 jedná se o pouhý akt msty (dle tohoto argumentu by odsouzený neměl být fyzicky či psychicky trestán, ale měl by být... 4 trest smrti nemá odstrašující účinek a naopak znamená riziko pro policisty... More ...

Proč EU bojuje proti trestu smrti?

EU bojuje proti trestu smrti různými způsoby: 1 zakazuje obchod se zbožím, které lze použít k mučení a výkonu trestu smrti 2 využívá obchodní politiku k podpoře dodržování lidských práv 3 podporuje nevládní organizace, které dělají osvětu, monitorují a dokumentují situaci v zemích, které trest smrti... 4 jako stálý pozorovatel v OSN je EU důrazným zastáncem všech kroků ke zrušení... More ...

Související příspěvky: