Kdo je průměrný počet hodin v 1 měsíci?

Obsah

Kdo je průměrný počet hodin v 1 měsíci?

Kdo je průměrný počet hodin v 1 měsíci?

Tabulka 1 – Průměrný počet hodin v 1 měsíci při různých úvazcích Úvazek Úvazek Průměrný počet hodin v 1 měsíci Hodin denně Hodin týdně (Týdenní úvazek × 4,348) 1 5 21,74 2 10 43,48 3 15 65,22 5 more rows ...

Jaký je průměrný počet kalendářních dnů v roce?

Průměrný počet kalendářních dnů v roce je 365,25, to je průměrně 30,4375 dnů a 4,348 týdnů na jeden měsíc. Krát 5 při pětidenním týdnu = 21,74 pracovních dnů měsíčně, 21,74x7,5=163,05. Jiná metodika být nemůže - viz § 365 ZP. 24.

Jaký je průměrný měsíční čistý výdělek?

Průměrný měsíční čistý výdělek se zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Související příspěvky: