Kdo je zaměstnanec pracující v noci?

Obsah

Kdo je zaměstnanec pracující v noci?

Kdo je zaměstnanec pracující v noci?

Noční práce a zaměstnanec pracující v noci 1 Noční práce. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ zákoník práce “) definuje... 2 Kdo nesmí noční práci konat. Noční práce je zakázána mladistvým zaměstnancům, tj. zaměstnancům mladším 18 let. Tento... 3 Možné sankce ve vztahu k noční práci a jejímu odměňování. Neposkytne-li zaměstnavatel... More ...

Co se týká noční práce?

Práce v noci. Noční práci definuje zákoník práce v ustanovení §78 písm.j) jako práci konanou v noční době. Přitom noční dobou je „doba mezi 22. a 6. hodinou“. Dále se v ustanovení § 116 píše, že za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Kdy proběhne pracovnělékařská prohlídka v noci?

Lékařská prohlídka, která proběhne poprvé, se provede v návaznosti na periodickou prohlídku jednou za 4 roky. 1x za 4 roky, nebo; 1x za 2 roky u zaměstnanců ve věku 50+ včetně. V případě, že lékař zaměstnance při pracovnělékařské prohlídce uzná nezpůsobilým pro práci v noci, musí mu zaměstnavatel přidělit ...

Související příspěvky: