Jak měříme míru nezaměstnanosti?

Obsah

Jak měříme míru nezaměstnanosti?

Jak měříme míru nezaměstnanosti?

Měříme ji ukazatelem míry nezaměstnanosti u=U/ (E+U), kde u je míra nezaměstnanosti, U je počet nezaměstnaných a E je počet zaměstnaných. Nezaměstnaným nazveme toho, kdo nemá práci a aktivně ji hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem.

Co je míra nezaměstnanosti?

Míra nezaměstnanosti je procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Existuje několik měr nezaměstnanosti. Běžně se v tisku a televizi můžeme setkat s tzv. Registrovanou mírou nezaměstnanosti, kterou u nás zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co je míra nezaměstnanosti v procentech?

Míru nezaměstnanosti v procentech vypočítáme podle následujícího vzorce: u = (U / (L + M)) x 100 . kde u je míra nezaměstnanosti v procentech, U je počet nezaměstnaných a L je počet zaměstnaných. Míra nezaměstnanosti je procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Existuje několik měr nezaměstnanosti.

Související příspěvky: