Jak vzniká ozon?

Obsah

Jak vzniká ozon?

Jak vzniká ozon?

Ozon vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření (například UV-C) na molekuly obyčejného kyslíku, přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních. V prvním dodaná energie rozštěpí dvouatomovou molekulu dikyslíku na dva atomy, tedy na dva vysoce reaktivní jednoatomové radikály ...

Jaký je ozon v přírodě?

Výskyt v přírodě 1 Troposférický ozon. Opakem životu prospěšného ozonu ve stratosféře je tzv. přízemní neboli troposférický ozon,... 2 Ozonová vrstva. Podrobnější informace naleznete v článku Ozonová vrstva. Vyšší koncentrace v rozsahu 2 až 8 ppm v... 3 Endogenní ozon. Ozon jako silné oxidační činidlo může reagovat s celou škálou biologicky významných látek a způsobuje... More ...

Kdo je ozon?

Ozon (z řeckého οζω, ozó, voním), racionální chemický název trikyslík, je alotropní modifikace kyslíku.

Jak použít ozon v medicíně?

Využití 1 V medicíně slouží ke sterilizaci nástrojů. Poněkud diskutabilní jsou účinky dnes poměrně populární ozonové terapie. 2 Baktericidní účinky ozonu se někdy využívají k dezinfekci pitné vody namísto plynného chloru, chlornanů, chloraminu nebo... 3 Silné oxidační účinky ozonu se využívají v papírenském průmyslu k bělení celulózy při výrobě papíru. More ...

Související příspěvky: