Jak zvýšit potřebu teplé vody na mytí osob?

Obsah

Jak zvýšit potřebu teplé vody na mytí osob?

Jak zvýšit potřebu teplé vody na mytí osob?

Což předpokládá celkovou denní potřebu vody cca 100 l/osoba‧den. Z pohledu zjištění potřeby pouze teplé vody lze využít buď normu ČSN 06 0320, nebo ČSN EN 15 316-3. Původní česká norma ČSN 06 0320 řeší přípravu teplé vody formou potřeby teplé vody na mytí osob, úklid a vaření.

Jaký je průběh spotřeby teplé vody v letních měsících?

Snížení spotřeby teplé vody v letních měsících je z obr. 3 zřetelně čitelné. Průběh denní spotřeby TV – tzv. profil odběru TV poskytuje informace o tom v jakém časovém úseku a v jakém množství je teplá voda spotřebována (obr. 4).

Co se týče teplé vody v bytových domech?

Zabývá se jednak určením potřeby teplé vody v závislosti na typu objektu, profilem odběru teplé vody v bytových domech a třemi základními metodami pro navrhování zásobníku teplé vody a tepelného výkonu zařízení na přípravu teplé vody.

Související příspěvky: