Co je postranní vstup do dýchacího řetězce?

Obsah

Co je postranní vstup do dýchacího řetězce?

Co je postranní vstup do dýchacího řetězce?

 Vysvětlete (definujte) pojem „postranní vstup do dýchacího řetězce“. Uveďte alespoň dvě reakce, které vaší definici vyhovují.  Endergonická reakce ADP + P i → ATP + H 2O probíhá v souvislosti s buněčných dýcháním v mitochondriích eukaryotních buněk. Vysvětlete (jedinou větou), co je zdrojem energie pro tento proces.

Jaký je průběh dýchacího řetězce?

Během dýchacího řetězce dochází a) k redukci O 2 na vodu; b) k oxidaci H 2O na kyslík; c) k oxidaci O 2 na vodu. 11. Průběh dýchacího řetězce a) je závislý na slunečním záření; b) není závislý na slunečním záření; c) je částečně závislý na slunečním záření. 12.

Kde je dýchací řetězec lokalizován?

U eukaryot je dýchací řetězec lokalizován a) v mitochondriích; b) na ribozomech; c) na plasmatické membráně. 4. V mitochondriích neprobíhá a) citrátový cyklus; b) aerobní fosforylace; c) fotosynthesa.

Související příspěvky: