Jak postup při řezaní kyslíkem?

Obsah

Jak postup při řezaní kyslíkem?

Jak postup při řezaní kyslíkem?

POSTUP PŘI ŘEZANÍ KYSLÍKEM 1. Na hlavici řezacího hořáku upevnit podvozek (světelný kužel předehřívacího plamene je ve vzdálenosti 3 mm od základního materiálu – nejvyšší teplota plamene) 2. Našroubovat do hlavice řezáku příslušnou nahřívací a řezací hubici (podle tloušťky řezaného materiá- lu) 3.

Co je plamen, řezání kyslíkem?

SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM, ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM, ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM (princip svařování, zařízení, způsoby, vady svarů, BOZP, princip řezání, použití) Zdrojem tepla je plamen, vznikající spalováním směsi hořlavého plynu (acetylén, vodík, propan butan …) s kyslíkem.

Co je plazmová řezačka?

Plazmová řezačka je elektrické zařízení, které elektrickým obloukem ionizuje přiváděný plyn ve speciálním zařízení a tato plazma (horký ionizovaný plyn) je z tohoto zařízení vyfukována. Více o vlastnostech plazmy viz Wikipedia zde. Plazma má vysokou teplotu a je schopná velice účinně tavit kovové materiály.

Co je řezání plazmou?

Řezání plazmou 1 Plazmové řezání využívá vysoké teploty a výstupní rychlosti plazmového paprsku. 2 K vyfouknutí nataveného materiálu z řezné spáry dochází dynamickým účinkem vystupující plazmy díky zvýšenému průtoku a... 3 Při řezání dosahují výstupní rychlosti plazmy až 2300m/s. 4 Rychlost řezání tenkých plechů se pohybuje mezi 9 – 12 m/min. More ...

Související příspěvky: