Jak získat státní občanství cizince?

Obsah

Jak získat státní občanství cizince?

Jak získat státní občanství cizince?

Státní občanství ČR mohou získat občané cizích států trvale žijící na území České republiky. České občanství pro cizince se vydává za následující podmínky.

Proč udělit České občanství pro cizince?

Podmínky udělení pro české občanství pro cizince může Ministerstvo vnitra prominout pouze ze zákonem stanovených důvodů.Žadatel musí doložit jednu z následujících skutečností: 1 žadatel se narodil na území ČR 2 žije-li na území ČR nepřetržitě deseti let 3 měl v minulosti státní občanství ČR 4 byl osvojen státním občanem ČR 5 jeho manžel/ka je státním občanem ČR More ...

Jak získat státní občanství ČR?

Státní občanství ČR. Státní občanství ČR mohou získat občané cizích států trvale žijící na území České republiky nebo osoby bez státního občanství trvale žijící v ČR. Žádost o udělení státního občanství ČR se projednává na Ministerstvu vnitra České republiky.

Související příspěvky: